ID bài viết : 00199178 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Các biểu tượng dịch vụ biến mất - Không thể khởi chạy Dịch vụ mạng trên đầu phát Blu-ray hoặc thiết bị thu AV sau ngày 22 tháng 5 năm 2018

  Từ ngày 22 tháng 5 năm 2018, một vài đầu phát Blu-ray/thiết bị thu AV của Sony có thể không truy cập được ứng dụng, bản cập nhật hoặc các dịch vụ mạng khác.
  Điều này là do thông tin được lưu trong bộ nhớ đệm vẫn còn trên thiết bị của bạn - thường là bộ định tuyến Internet - sau khi nâng cấp máy chủ BRAVIA.
  LƯU Ý: Thông tin lưu trong bộ nhớ đệm bao gồm các dữ liệu Internet, ISP và bộ định tuyến/mạng tại nhà.

  Nếu đột nhiên bạn không thấy bất kỳ biểu tượng dịch vụ mạng hay biểu tượng ứng dụng nào hoặc không thể truy cập ứng dụng và các dịch vụ mạng khác trên Đầu phát Blu-ray/Thiết bị thu AV, hãy thử như sau:

  • Rút phích cắm dây điện của Đầu phát Blu-ray/Thiết bị thu AV và bộ định tuyến Internet rồi kết nối lại chúng sau một phút

  Bạn cũng có thể thử bước khắc phục sự cố bổ sung này nếu cảm thấy thoải mái khi thay đổi cài đặt Đầu phát Blu-ray/Thiết bị thu AV của mình:

  Để giúp Đầu phát Blu-ray/Thiết bị thu AV chạy mượt mà, bạn nên cài đặt firmware mới nhất trên thiết bị của mình.