ID bài viết : 00094518 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Một hoặc nhiều trạm Internet video không hiển thị

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

 


Các kênh, các ứng dụng hoặc các trạm có sẵn được tìm thấy trên một thiết bị Internet video có thể thay đổi một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, để tránh bất kỳ vấn đề trong đó các kênh sẵn có bị bỏ qua, hãy chắc chắn rằng phần mềm hệ thống (firmware) cập nhật mới nhất đã được tải về.

LƯU Ý: Để biết thông tin dòng máy cụ thể liên quan đến bất kỳ bước nào trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn hoạt động được cung cấp với sản phẩm.

Một lý do khác mà một ứng dụng Internet video có thể biế mất hoặc bị loại ra khỏi menu của các thiết bị Internet video là khi thay đổi các cài đặt Internet. Cài đặt Internet có thể thay đổi vì những lý do sau đây:

  • Các thiết bị Internet video đang được sử dụng ở một quốc gia hoặc khu vực khác nhau. Các ứng dụng video trên Internet tùy thuộc vào khu vực có trụ sở và có thể không làm việc trong nước hoặc các khu vực khác nhau.
  • Các thiết lập mạng như Internet Protocol (IP) được thay đổi bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Trong trường hợp này có thể cần phải thiết lập lại các thiết bị mạng và làm lại các thiết lập mạng từ menu của thiết bị video trên Internet.
  • Các ISP đã được thay thế hoặc thay đổi. Ngay cả khi phần cứng mạng giữ nguyên, có thể cần phải thiết lập lại các thiết bị mạng và làm lại các thiết lập mạng từ menu của thiết bị video trên Internet.


Sử dụng các bước xử lý sự cố bổ sung sau đây nếu Internet video hoặc các ứng dụng vẫn không hiển thị:
LƯU Ý: Bởi vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp có thể của vấn đề này, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng các ứng dụng Internet video hiển thị trở lại sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Cập nhật phần mềm mới nhất. 
  2. Chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet.)
  3. Thiết lập lại modem và router và thực hiện  Refresh Internet Content thêm lần nữa.