ID bài viết : 00199181 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Tôi có thể sử dụng loại ứng dụng nào trên Tivi của mình (dòng X7000E / dòng X6700E)?

    QUAN TRỌNG: Không phải tất cả BRAVIA TV đều có thể sử dụng ứng dụng. Để xem Tivi của bạn có các chức năng được mô tả trong bài viết này hay không, hãy kiểm tra hướng dẫn đi kèm với sản phẩm.

    Vì dòng X7000E và dòng X6700E là Tivi thông minh của Sony không chạy trên HĐH Android, nên Google Play Store không khả dụng đối với các model này.
    Tuy nhiên, bạn có thể tận hưởng các ứng dụng như YouTube và Netflix. Kiểm tra tất cả các ứng dụng trên Tivi của bạn, tham khảo bài viết bên dưới.
    Kiểm tra tất cả các ứng dụng trên Tivi của tôi (Dành cho Tivi khác ngoài Android TV)