ID bài viết : 00200145 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Cách thiết lập ngày giờ Radio đồng hồ

Thông tin thời gian Radio đồng hồ của tôi đã được thiết lập lại.

  Hãy làm theo các bước sau đây để đặt ngày và giờ đồng hồ.

  1. Nhấn và giữ ENTER/TIME SET trong hơn 2 giây. Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp và hai chữ số cuối cùng của năm sẽ bắt đầu nhấp nháy trên màn hình.
   Đồng hồ radio
  2. Nhấn nút + hoặc - liên tục để chọn năm, sau đó nhấn ENTER/TIME SET.
  3. Lặp lại bước 2 để đặt tháng, ngày và giờ. Sau khi đặt giờ, hai tiếng bíp ngắn sẽ vang lên và số giây sẽ bắt đầu sẽ tăng dần từ 0.

  LƯU Ý: Nếu bạn không nhấn bất kỳ nút nào trong khoảng 1 phút trong khi đặt đồng hồ, chế độ cài đặt đồng hồ sẽ bị hủy.

  QUAN TRỌNG: Thông tin ngày, giờ và báo thức hiện tại sẽ bị xóa nếu bạn rút phích cắm AC ra khỏi ổ điện trên tường khi thay pin (CR2032). Vui lòng kết nối dây nguồn AC Radio đồng hồ vào ổ điện trên tường khi bạn thay pin.