ID bài viết : 00152887 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Hướng dẫn khắc phục nếu không thể kích hoạt hoặc tắt summer time.

  Hướng dẫn khắc phục nếu không thể kích hoạt hoặc tắt summer time (thời gian mùa hè).
  Đó là bời vì có một lỗi in ấn trong hướng dẫn. Để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa thời gian mùa hè (giờ qui ước mùa hè), hãy làm theo các bước dưới đây.
  1. Đồng hồ này phải trong khoảng thời gian mùa hè để chức năng này hoạt động.
  2. Nhấn và giữ nút SUMMER TIMECLOCK trong một lúc.
  3. Chỉ báo SUMMER TIME sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị và chỉ báo thời gian chuyển sang thời gian mùa hè (giờ qui ước mùa hè).
  4. Để tắt, thực hiện theo Bước 2.