ID bài viết : 00206491 / Sửa lần cuối : 10/08/2020

Quá trình cập nhật phần mềm cho tai nghe của tôi chưa hoàn tất.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu một trong các sự cố sau đây xảy ra, hãy làm theo các hướng dẫn đi kèm để tiếp tục cập nhật phần mềm.

  • Quá trình cập nhật dừng giữa chừng.
  • Màn hình xuất hiện thông báo Software transfer failed (Không truyền phần mềm được) trong khi cập nhật và quá trình cập nhật dừng lại.
  • Quá trình cập nhật dừng lại và xuất hiện màn hình Please wait...Downloading software... (Vui lòng chờ...Đang tải xuống phần mềm...) hoặc Please wait...Updating... (Vui lòng chờ...Đang cập nhật).

  Nguyên nhân tiềm ẩn

  Nếu một trong các sự cố trên xảy ra, các điều kiện sau đây có thể là nguyên nhân khiến quá trình cập nhật bị dừng trước khi hoàn thành.

  • Các thiết bị Bluetooth khác được kết nối với điện thoại thông minh (thiết bị đeo, v.v.).
  • Kết nối Bluetooth của tai nghe và thiết bị di động không ổn định.
  • Tai nghe hoặc thiết bị di động sắp hết pin.
  • Có nhiễu sóng radio, chẳng hạn như khi xuất hiện mạng LAN không dây gần đó.
  • Chức năng tự động tắt nguồn được bật và bạn không đeo tai nghe trong hơn 5 phút. (chỉ WF-1000XM3)

  Khắc phục sự cố

  1. Chạm vào Cancel (Hủy) trên ứng dụng Sony | Headphones Connect để hủy cập nhật.
  2. Tắt nguồn tất cả các thiết bị Bluetooth kết nối với thiết vị di động đang được sử dụng cho quá trình cập nhật.
   Lưu ý: Có thể không cập nhật được nếu thiết bị của bạn kết nối với một thiết bị Bluetooth khác đã đăng ký với ứng dụng Sony | Headphones Connect hoặc một thiết bị tương thích với công nghệ BLE (Bluetooth Low Energy) (thiết bị đeo, đồng hồ thông minh, v.v.).
  3. Tắt thiết bị di động. Sau đó bật lại.
  4. Đóng ứng dụng Sony | Headphones Connect .
  5. Sạc tai nghe và thiết bị di động.
  6. Khởi chạy ứng dụng Sony | Headphones Connect trên thiết bị di động.
  7. Kết nối Bluetooth thiết bị di động của bạn và tai nghe qua ứng dụng Sony | Headphones Connect .

   Lưu ý: Kiểm tra kết nối Bluetooth bằng cách phát nhạc từ thiết bị di động của bạn qua tai nghe.

  8. Kiểm tra chức năng tắt nguồn tự động có được bật hay không. (WF-1000XM3).

   Lưu ý: Nếu chức năng tự động tắt nguồn được bật, theo mặc định, tai nghe sẽ tự động tắt nguồn nếu không được đeo trong khoảng 5 phút. Vui lòng cập nhật lại tai nghe sau khi tắt chức năng tự động tắt nguồn. Sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để thay đổi cài đặt tự động tắt nguồn. Vui lòng cập nhật lại tai nghe sau khi tắt chức năng tự động tắt nguồn.

  Tiến hành cập nhật lại

  Đầu tiên, kiểm tra các điều kiện sau đây rồi tiến hành cập nhật qua ứng dụng Sony | Headphones Connect.

  • Tắt hoặc đóng tất cả các ứng dụng khác đang chạy trên thiết bị di động.
  • Giữ tai nghe càng gần thiết bị di động càng tốt.
  • Để các thiết bị phát sóng vô tuyến khác, kể cả thiết bị Bluetooth và Wi-Fi, tránh xa tai nghe và thiết bị di động.
  • Khi sử dụng thiết bị iOS (iPhone, iPad, v.v.), hãy tắt Google Assistant.