ID bài viết : 00206491 / Sửa lần cuối : 24/01/2019

Không thể hoàn thành bản cập nhật firmware trên tai nghe loại nhét tai hoặc trùm đầu.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu xảy ra một trong các tình trạng sau đây trong khi cập nhật firmware:

 • Thông báo “Software transfer failed” (Không truyền phần mềm được) xuất hiện trong khi cập nhật và không thể tiếp tục cập nhật.
 • Quá trình cập nhật bị treo và xuất hiện màn hình “Please wait...Downloading software....” (Vui lòng chờ...Đang tải xuống phần mềm...).
 • Quá trình cập nhật bị treo và xuất hiện màn hình “Please wait...Updating...” (Vui lòng chờ...Đang cập nhật...).

Hãy thử giải pháp dưới đây.

 1. Chạm vào Cancel (Hủy) trên ứng dụng Headphones Connect để hủy cập nhật.
 2. Tắt nguồn tất cả các thiết bị Bluetooth kết nối với thiết vị di động đang được sử dụng cho quá trình cập nhật.
  LƯU Ý: Có thể không cập nhật được nếu thiết bị của bạn kết nối với một thiết bị Bluetooth khác đã đăng ký với ứng dụng Headphone Connect hoặc một thiết bị tương thích với công nghệ BLE (Bluetooth Low Energy) (thiết bị đeo, đồng hồ thông minh, v.v.). 
 3. Tắt thiết bị di động. 
 4. Bật lại thiết bị di động.
 5. Khởi chạy lại ứng dụng Headphones Connect.
 6. Thực hiện lại bản cập nhật bằng ứng dụng Headphones Connect .

LƯU Ý:

 • Tắt hoặc đóng tất cả các ứng dụng khác đang chạy trên thiết bị di động.
 • Giữ tai nghe càng gần thiết bị di động càng tốt.
 • Để các thiết bị phát sóng vô tuyến khác, kể cả thiết bị Bluetooth và Wi-Fi, tránh xa tai nghe và thiết bị di động.