ID bài viết : 00189102 / Sửa lần cuối : 25/07/2018

Tivi bị treo và tôi không thể nhìn thấy hình ảnh khi kết nối điện thoại thông minh bằng cáp USB ở chế độ MTP (giao thức truyền phương tiện).

    Để khắc phục sự cố này, hãy kết nối cáp USB ở chế độ MTP và chỉ duyệt xem ảnh trong thư mục CATEGORY (DANH MỤC).

    LƯU Ý: Không chọn thư mục ALL (TẤT CẢ) hoặc thư mục GENERIC (CHUNG) để hiển thị nội dung.