ID bài viết : 00191241 / Sửa lần cuối : 12/03/2019

Màn hình của Tivi OLED có tuổi thọ bao lâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tuổi thọ màn hình của Tivi OLED cũng tương đương Tivi LCD.