ID bài viết : 00191241 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Màn hình của Tivi OLED có tuổi thọ bao lâu?

    Tuổi thọ màn hình của Tivi OLED cũng tương đương Tivi LCD.