ID bài viết : 00055260 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Các phụ kiện nào tương thích với Multi Interface Shoe Adapter?

    Multi Interface Shoe Adapter có thể được sử dụng với máy ảnh để gắn các phụ kiện tương thích với đế khóa tự động khác. Vì vậy, nếu bạn có đèn flash, kính ngắm, hoặc các phụ kiện tự động khóa khác, nó có thể được gắn bằng cách sử dụng Multi Interface Shoe Adapter. Thêm nữa, các phụ kiện chân đế tùy ứng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 518 cũng có thể được sử dụng.

    LƯU Ý:

    • Một Multi Interface Shoe Adapter, model số ADP-MAA, được đi kèm theo SLT-A99 và A99V.
    • Hoạt động không được đảm bảo cho thiết bị đèn flash Konica Minolta™ hoặc các phụ kiện, bao gồm cả những nhà sản xuất khác.