ID bài viết : 00180398 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows 7 cho máy quay HDV

  Bảng sau cung cấp cho bạn kết quả của việc kiểm tra tính tương thích của mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Môi trường áp dụng:

  • Windows 7 cần phải cài đặt sẵn tại nhà máy.
  • Môi trường đã nâng cấp từ Hệ điều hành khác không hỗ trợ.
  • Hoạt động không đảm bảo cho tất cả máy tính.

  Lưu ý: 

  • Chức năng USB streaming không được hỗ trợ trừ trường hợp quy định.
  • Kết nối i.LINK được kiểm tra với Windows Movie Maker.

  Chú thích:
  O : Tương thích
  X : Không tương thích
  - : Không áp dụng


   

  USB (Memory Stick)

  i.LINK

  Loại máy

  64-bit

  32-bit

  64-bit

  32-bit

  GV-HD700/E O O O*5 O*5
  HDR-FX1/E - - O*5 O*5
  HDR-FX1000/E - - O*5 O*5
  HDR-FX7/E O O O*5 O*5
  HDR-HC1/E O O O*5 O*5
  HDR-HC3/E O O O*5 O*5
  HDR-HC5/E O O O*5 O*5
  HDR-HC7/E O O O*5 O*5
  HDR-HC9/E O O O*5 O*5

  *5 Khi sử dụng Movie Maker,
  - Bạn không thể ghi vào lại vào tape (băng) ở định dạng HDV.
  - Bạn không thể tải một phần phim từ tape (chỉ có thể tải toàn bộ phim).

   

  Bảng sau cung cấp cho bạn kết quả của việc kiểm tra tính tương thích của mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Môi trường áp dụng:

  • Windows 7 cần phải cài đặt sẵn tại nhà máy.
  • Môi trường đã nâng cấp từ Hệ điều hành khác không hỗ trợ.
  • Hoạt động không đảm bảo cho tất cả máy tính.

  Lưu ý:

  • Ấn bản Starter của Windows 7 không hỗ trợ trừ trường hợp quy định.
  • Với các ấn bản With 64-bit, phần mềm hoạt động trong chế độ tương thích 32-bit.
  Loại sản phẩm    Phần mềm Phiên bản Tương thích   Ghi chú

  64-bit

  32-bit

  Toàn bộ PMB (Picture Motion Browser) 3.2.00 hoặc mới hơn
  2.1.03 ~ 3.1.00 Không Nó sẽ tương thích khi sử dụng chương trình cập nhật mới nhất.
  2.1.02 hoặc mới hơn Không

  Ấn bản 64-bit:
  Không cài đặt PMB trực tiếp từ CD-ROM vì có thể gây ra lỗi. Thay vào đó, cài đặt nó bằng PMB Installer for Vista 64-bit, và sau đó sử dụng chương trình cập nhật mới nhất.


  Ấn bản 32-bit:
  Nó sẽ tương thích khi sử dụng chương trình cập nhật mới nhất.

  Cập nhật sau cùng vào ngày 28 tháng 4 năm 2010