ID bài viết : 00197749 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Tôi không thể chọn Warm (Ấm) làm cài đặt Nhiệt độ màu cho ảnh.

  Tình trạng này có thể do các cài đặt Scene Select (Chọn cảnh) HDR nhất định.

  Làm theo các bước bên dưới để cập nhật phần mềm mới nhất cho Tivi:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Cài đặt (Settings).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Update (Cập nhật).
  5. Chọn Network (Mạng).