ID bài viết : 00189082 / Sửa lần cuối : 22/07/2018

Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng ồn lạ khi xem Tivi hoặc không có âm thanh nào phát ra.

  Nếu có phần mềm Tivi mới, hãy tải về và cập nhật cho Tivi.
  Hãy làm theo các bước sau để cập nhật phần mềm.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
  5. Chọn Network (Mạng).

  LƯU Ý: Hãy thử giải pháp tạm thời sau đây.

  • Thử tắt Tivi rồi bật lại bằng điều khiển từ xa.
  • Thử đổi kênh Tivi hoặc chuyển sang chế độ đầu vào khác.