ID bài viết : 00228225 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Định dạng 4K và 8K là gì?

  4K là định dạng hình ảnh Ultra HD có độ phân giải ngang bằng khoảng 4000 điểm ảnh.
  Còn 8K là định dạng hình ảnh Ultra HD có độ phân giải ngang bằng khoảng 8000 điểm ảnh.

  LƯU Ý: Điểm ảnh (hay pixel) là các điểm vật lý tạo nên hình ảnh Tivi. K bằng khoảng 1000. Hình ảnh càng có nhiều điểm ảnh thì càng sắc nét.
  Ví dụ: trong Tivi tương thích 4K có độ phân giải ngang là 3840 điểm ảnh (gần bằng 4K) và độ phân giải dọc là 2160 (gần bằng 2K) và được mô tả là 4K2K.

  • 2K hoặc 2K1K: Ngang 1.920 x Dọc 1.080 = 2.073.600 điểm ảnh
  • 4K hoặc4K2K: Ngang 3.840 x Dọc 2.160 = 8.294.400 điểm ảnh
  • 8K hoặc 8K4K: Ngang 7.680 x Dọc 4.320 = 33.177.600 điểm ảnh

  Để kiểm tra xem Tivi của bạn tương thích với định dạng 4K hay 8K, hãy tham khảo thông số kỹ thuật của Tivi.