ID bài viết : 00176679 / Sửa lần cuối : 14/06/2017

Hướng dẫn phát lại nội dung trên Home Network server.

Hướng dẫn phát lại nội dung trên Home Network server.

  Kiểm tra bằng những bước sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn ứng dụng Album, Music hoặc Video tùy vào nội dung bạn muốn phát lại.
  3. Chọn Devices từ Menu của ứng dụng.
   Khi Menu không hiển thị, nhấn nút LEFT trên điều khiển từ xa cho đến khi Menu hiển thị ở cạnh bên trái.

   LƯU Ý: Đối với tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư và tiếng Do Thái, khi Menu không hiển thị, nhấn nút RIGHT trên điều khiển cho đến khi Menu hiển thị ở cạnh bên phải.

  4. Chọn thư mục chứa những nội dụng phát lại trên Home Network server.