ID bài viết : 00114813 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Sau khi cắm dây điện (dân dẫn chính) vào phích cắm, phải mất một lúc lâu thiết bị mới bật hoặc thậm chí là không lên nguồn.

  Để hệ thống khởi chạy, sau khi cắm dây điện (dây dẫn chính), nút nguồn trên Tivi và nút nguồn trên điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong giây lát và phải mất một lúc để đèn LED hoặc Đèn LED rọi sáng bật lên.
  Đây không phải là lỗi trên Tivi hoặc điều khiển từ xa, hãy chờ khoảng 1 phút trước khi vận hành.

  LƯU Ý: Nếu Operational Response (Phản hồi hoạt động) hoặc Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) được đặt thành Off (Tắt) thì đèn LED hoặc Đèn LED rọi sáng sẽ không sáng.
  Nếu Tivi của bạn có cài đặt Operational Response (Phản hồi hoạt động) hoặc Illumination LED (Đèn LED rọi sáng), hãy làm theo các bước dưới đây để thay đổi cài đặt này.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preference (Tùy chọn thiết bị) — LED indicator (Đèn báo LED) — Operational Response (Phản hồi hoạt động).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị:) — LED indicator (Đèn báo LED) — Illumination LED (Đèn LED rọi sáng).
    LƯU Ý: Nếu LED indicator (Đèn báo LED) không hiển thị, hãy chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng).
   • Chọn LED Indicator (Đèn báo LED) — Illumination LED (Đèn LED rọi sáng).
    LƯU Ý: Nếu LED indicator (Đèn báo LED) không hiển thị, hãy chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng).