ID bài viết : 00114813 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Tại sao TV Android Sony phải mất thời gian để khởi động màn hình / âm thanh sau khi dây điện (nguồn điện) được cắm vào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tại sao TV Android Sony phải mất thời gian để khởi động màn hình / âm thanh sau khi dây điện (nguồn điện) được cắm vào? Đôi khi không khởi động.


Sau khi dây điện (nguồn điện) được cắm vào, để cho hệ thống khởi động, các nút nguồn trên TV và trên điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong một lúc, và đèn LED có thể mất một ít thời gian để sáng lên.
Đây không phải là sự cố của TV hoặc điều khiển từ xa, xin vui lòng chờ khoảng 1 phút trước khi thực hiện các hoạt động.

Lưu ý:

Nếu đèn LED được thiết lập ở chế độ Off, đèn LED sẽ không sáng lên.
Thực hiện theo các bước dưới đây để thay đổi cài đặt này.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển
  2. Chọn Settings. 
  3. Chọn Illumination LED tại mục TV