ID bài viết : 00197866 / Sửa lần cuối : 19/07/2019

Màn hình có vẻ tối hơn khi chuyển sang ngõ vào bên ngoài.

  Nếu màn hình có vẻ tối hơn khi bạn chuyển sang ngõ vào HDMI IN 1 / 2 được kết nối với các thiết bị như Đầu phát Blu-ray Disc™, PS4 hoặc các máy chơi game khác, thì bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt hình ảnh.

  Cài đặt hình ảnh và điều chỉnh độ sáng

  Bạn có thể thiết lập riêng các cài đặt hình ảnh của Tivi. Điều này bao gồm cấp độ sáng theo phát sóng (KỸ THUẬT SỐ/ANALOG) và ngõ vào bên ngoài (HDMI, thành phần Video và các ngõ vào khác). Khi cài đặt hình ảnh của ngõ vào bên ngoài tối hơn so với cài đặt mặc định, màn hình sẽ trở nên tối.

  Làm theo các bước sau để kiểm tra cài đặt độ sáng ngõ vào bên ngoài.

  Thay đổi Chế độ hình ảnh từ menu Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh)

  1. Nhấn nút Ảnh trên điều khiển từ xa để chuyển đến ngõ vào mà bạn cảm thấy tối.
  2. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
  4. Thay đổi Picture Mode (Chế độ hình ảnh) sang chế độ mong muốn từ danh sách.
  5. Nếu bạn cảm thấy vẫn tối kể cả sau khi điều chỉnh Chế độ hình ảnh, hãy điều chỉnh Brightness (Độ sáng), Color (Màu), Light sensor (Cảm biến ánh sáng) hoặc các cài đặt chi tiết khác trong Advanced settings (Cài đặt nâng cao) đến độ sáng ưa thích.

  Chuyển tất cả cài đặt hình ảnh về cài đặt gốc mặc định

  Kiểm tra xem các điều kiện có cải thiện khi chất lượng hình ảnh được chuyển về cài đặt gốc mặc định.

  1. Nhấn nút Ảnh trên điều khiển từ xa để chuyển đến ngõ vào mà bạn cảm thấy tối.
  2. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
  4. Chọn Cài đặt nâng cao (Advanced settings).
  5. Chọn Reset (Thiết lập lại) và nhấn nút để chọn menu Reset (Thiết lập lại), sau đó nhấn nút ENTER.
  6. Chọn YES (CÓ) trên cửa sổ Reset to default? (Khôi phục về cài đặt mặc định?) .