ID bài viết : 00239482 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Cần sạc cho máy nghe nhạc Walkman trong thời gian dài, nếu không thiết bị không được sạc đầy.

    Có thể mất nhiều thời gian để sạc đầy máy nghe nhạc Walkman hoặc có thể không sạc đầy nếu bạn đang sử dụng cáp USB không phải là cáp USB TYPE-C đi kèm.
    Để tránh tình trạng này, hãy đảm bảo sạc máy nghe nhạc Walkman bằng cáp USB TYPE-C.