ID bài viết : 00179069 / Sửa lần cuối : 05/10/2021

Thiết lập đồng hồ tự động thay đổi.

Thiết lập đồng hồ tự động thay đổi.

  Hãy kiểm tra thiết lập Setting Clock Time (CT) trong menu.

  Nếu tính năng Setting Clock Time (CT) được BẬT, thời gian được thiết lập để nhận dữ liệu từ đài phát sóng radio, bất kể sự chính xác.

  Những bước sau đây là ví dụ minh họa về việc thiết lập đồng hồ.
  Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn đi kèm theo sản phẩm.

  1. Nhấn HOME, sau đó chạm vào Settings.
  2. Chạm vào Image  sau đó đến Clock Adjust. Màn hình thiết lập hiển thị.
  3. Chạm vào Image để cài đặt giờ và phút.
  4. Sau khi cài đặt giờ và phút, chạm vào Set.
  5. Thiết lập hoàn tất và đồng hồ được bắt đầu.