ID bài viết : 00167467 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Không thể nghe được âm thanh từ Đầu ghi đĩa Blu-ray, vv... khi kết nối với TV qua cáp HDMI.

Không thể nghe được âm thanh từ Đầu ghi đĩa Blu-ray, vv... khi kết nối với TV qua cáp HDMI.

    Cài đặt thiết lập ngõ ra âm thanh của TV và thiết bị chẳng hạn như Đầu ghi đĩa Blu-ray đã được kết nối với TV sang Pulse Code Modulation(PCM).

    LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về thiết lập của TV hoặc thiết bị đã được kết nối với TV, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.