ID bài viết : 00167467 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Không thể nghe được âm thanh từ Đầu ghi đĩa Blu-ray, vv... khi kết nối với TV qua cáp HDMI.

Không thể nghe được âm thanh từ Đầu ghi đĩa Blu-ray, vv... khi kết nối với TV qua cáp HDMI.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cài đặt thiết lập ngõ ra âm thanh của TV và thiết bị chẳng hạn như Đầu ghi đĩa Blu-ray đã được kết nối với TV sang Pulse Code Modulation(PCM).

LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về thiết lập của TV hoặc thiết bị đã được kết nối với TV, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.