ID bài viết : 00166239 / Sửa lần cuối : 02/03/2017

Các bảng điều khiển cảm ứng không đáp ứng hoặc đáp ứng kém.

Các bảng điều khiển cảm ứng không đáp ứng hoặc đáp ứng kém.

    Nếu màn hình cảm ứng không đáp ứng hoặc đáp ứng chậm, vui lòng chạm vào trung tâm của biểu tượng firmly.