ID bài viết : 00166239 / Sửa lần cuối : 02/03/2017

Các bảng điều khiển cảm ứng không đáp ứng hoặc đáp ứng kém.

Các bảng điều khiển cảm ứng không đáp ứng hoặc đáp ứng kém.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu màn hình cảm ứng không đáp ứng hoặc đáp ứng chậm, vui lòng chạm vào trung tâm của biểu tượng firmly.