ID bài viết : 00170705 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

PlayStation VR có hỗ trợ tín hiệu HDR không?

Khi tôi kết nối PlayStation VR của mình với BRAVIA TV, tôi không thể thay đổi cài đặt thành chế độ HDR trên PlayStation 4.

  Việc hỗ trợ tín hiệu HDR sẽ thay đổi tùy thuộc vào mẫu máy PlayStation VR.

  • Nếu bạn đang sử dụng CUH-ZVR1:
   Bộ xử lý của PlayStation VR không hỗ trợ tín hiệu đầu ra HDR. (Không hỗ trợ tính năng chuyển HDR.)
   Để xem nội dung ảnh HDR của PlayStation 4 trên BRAVIA TV, kết nối trực tiếp PlayStation 4 với BRAVIA TV có hỗ trợ HDR bằng cáp HDMI.
    
  • Nếu bạn đang sử dụng CUH-ZVR2:
   Bộ xử lý của PlayStation VR hỗ trợ tính năng chuyển HDR. 
   Nội dung ảnh HDR từ PlayStation 4 có thể được hiển thị thông qua Bộ xử lý.

  LƯU Ý: Để biết thêm thông tin, truy cập trang web sau đây.