ID bài viết : 00170705 / Sửa lần cuối : 09/04/2018

TV BRAVIA không hiển thị nội dung HDR khi kết nối với PlayStation VR.

TV BRAVIA không hiển thị nội dung HDR khi kết nối với PlayStation VR.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thiết bị xử lý (Processor Unit) của PlayStation VR không hỗ trợ xuất tín hiệu HDR. (không hỗ trợ tín hiệu HDR đi qua.)
Để xem những nội dung ảnh HDR của PlayStation 4 trên TV BRAVIA của bạn, kết nối PlayStation 4 trực tiếp với TV BRAVIA có hỗ trợ HDR với cáp HDMI.

LƯU Ý: Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web sau đây.