ID bài viết : 00194317 / Sửa lần cuối : 28/11/2019

Không thể xuất hình ảnh game PS4 dưới dạng tín hiệu HDR.

  Hãy thử làm theo các bước sau đây.

  • Đối với các dòng 70E_72E, 67E_69E, 72F, 70F_73F hoặc X70G:
   Cập nhật máy PS4 lên firmware mới nhất qua mạng.
  • Đối với các mẫu máy khác:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn AV Set-up (Thiết lập AV).
   6. Chọn HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   7. Chọn Enhanced (Nâng cao) rồi khởi động lại thiết bị PS4.

   Nếu sự cố không cải thiện kể cả sau khi thực hiện quy trình trên, hãy cập nhật máy PS4 lên firmware mới nhất qua mạng.