ID bài viết : 00194317 / Sửa lần cuối : 24/07/2018

Không thể xuất hình ảnh game PS4 dưới dạng tín hiệu HDR.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy thử làm theo các bước sau.

 • Đối với Dòng X70xxE_X72xE, Dòng X67xxE_X69xE, Dòng X72xF, hoặc Dòng X70xxF_X73xF:
  Cập nhật máy PS4 lên firmware mới nhất qua mạng.
 • Đối với các mẫu máy khác:
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Set-up (Thiết lập).
  5. Chọn AV Set-up (Thiết lập AV).
  6. Chọn HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
  7. Chọn Enhanced (Nâng cao) rồi khởi động lại thiết bị PS4.

  Nếu sự cố không cải thiện kể cả sau khi thực hiện quy trình trên, hãy cập nhật máy PS4 lên firmware mới nhất qua mạng.