ID bài viết : 00162957 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Tôi có thể cập nhập nhật được những ứng dụng nào trên màn hình Trợ giúp?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hiện tại chưa có ứng dụng cụ thể được cập nhật từ App updates trong màn hình Help. Để hiển thị màn hình App updates, thao tác theo các bước sau:

  1. Sử dụng thiết bị điều khiển từ xa của máy, ấn nút HOME 

    Home button

  2. Trong mục cài đặt, chọn Help 

    Help icon

  3. Bên dưới mục Top support solutions, chọn App updates 

    App updates