ID bài viết : 00152948 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Một số liên kết trong Open source licenses of Google Cast không thể mở được.

Một số liên kết trong Open source licenses of Google Cast không thể mở được.

    Liên kết bị hỏng trong trang Open Source License sẽ được khắc phục bởi Google trong tương lai.

    Để kiểm tra đầy đủ các văn bản của Open Source Licenses rên trình duyệt của máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác, hãy làm theo các bước dưới đây:

    1. Sử dụng một trình duyệt web, tìm kiếm Google Cast Help để hiển thị trang web Google Cast Help.
    2. Nhập Open Source License vào hộp tìm kiếm.