ID bài viết : 00146786 / Sửa lần cuối : 22/04/2016

Ánh sáng ở dưới cùng của màn hình có ý nghĩa gì?

Ánh sáng ở dưới cùng của màn hình có ý nghĩa gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phần dưới của màn hình sáng lên trong những tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi một điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác được nhận diện thông qua mạng gia đình, khi bộ đếm thời gian ghi âm hoặc bộ định giờ được thiết lập, khi trong tiến trình ghi, và v.v....

LƯU Ý: Khi đèn LED ở dưới cùng của màn hình sáng lên, kiểm tra mục Hỏi đáp sau.
              Đèn LED sáng lên nhiều màu sắc khác nhau. Có ý nghĩa gì? (các dòng máy 2014 và sau đó)

Bảng dưới đây tổng quan về ý nghĩa của các màu sắc khác nhau.

 Màu hiển thị

 Hình ảnh hiển thị

 Tình trạng TV

Trắng

 Image

Khi chế độ Picture off được thiết lập

Xanh lơ 

Image

Khi một thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng, vv) được kết nối với BRAVIA trong mạng gia đình
Khi Video & TV SideView được khởi chạy trong mạng gia đình
Khi bộ đếm thời gian ghi được thiết lập qua Video & TV SideView*

Hổ phách

Image

Khi chức năng liên quan đến bộ đếm thời gian được thiết lập

Đỏ

Image

Khi bắt đầu ghi*

*Chức năng này phụ thuộc vào khu vực và từng dòng TV.

Nếu bạn muốn tắt ánh sáng, hãy làm theo các bước dưới đây.
 LƯU Ý: Không nên tắt đèn. Bởi vì bạn sẽ không thể xác định tình trạng của TV.
Hướng dẫn tắt đèn trên mặt trước của TV.