ID bài viết : 00147725 / Sửa lần cuối : 28/03/2022

Nút nguồn của Tivi nằm ở đâu?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem mục Sản phẩm áp dụng trong bài viết này.

  Nút nguồn của Tivi nằm ở mặt dưới của Tivi. Tìm nút ở phía bên phải của logo SONY, ở mặt đáy Tivi. Nhấn và giữ nút nguồn (nằm ở giữa) trong ít nhất 3 giây, và Tivi sẽ bật hoặc tắt.

  Ảnh

  [A] Mặt dưới

  Lưu ý:

  • Điều này chỉ áp dụng cho các dòng W60D và W65D.
  • Vị trí của các nút có thể khác nhau tùy theo mẫu Tivi. Kiểm tra các cạnh, phía sau, phía trước và nóc Tivi hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi.

  Bạn có thể kiểm tra vị trí nút nguồn của Bravia TV được sản xuất từ năm 2014 đến năm 2017 ở đâyBravia TV được sản xuất từ năm 2018 đến năm 2021 ở đây.