ID bài viết : 00147725 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Nút nguồn của Tivi nằm ở đâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem mục Sản phẩm áp dụng trong bài viết này.

Nút nguồn của Tivi nằm ở mặt dưới của Tivi. Tìm nút ở phía bên phải của logo SONY, ở mặt đáy Tivi. Nhấn và giữ nút nguồn (nằm ở giữa) trong ít nhất 3 giây, và Tivi sẽ bật hoặc tắt.

Ảnh

[A] Mặt dưới