ID bài viết : 00147725 / Sửa lần cuối : 12/07/2019

Nút nguồn của Tivi nằm ở đâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem mục Sản phẩm áp dụng trong bài viết này.

Nút nguồn của Tivi nằm ở mặt dưới của Tivi. Tìm nút ở phía bên phải của logo SONY, ở mặt đáy Tivi. Nhấn và giữ nút nguồn (nằm ở giữa) trong ít nhất 3 giây, và Tivi sẽ bật hoặc tắt.

Ảnh

[A] Mặt dưới

Lưu ý: Vị trí của các nút có thể khác nhau tùy theo mẫu Tivi. Kiểm tra các cạnh, phía sau, phía trước và nóc Tivi hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi.