ID bài viết : 00198577 / Sửa lần cuối : 21/12/2018

Tôi có thể mua sản phẩm chính hãng của Sony ở đâu?