ID bài viết : 00198577 / Sửa lần cuối : 04/11/2018

Tôi có thể mua sản phẩm chính hãng của Sony ở đâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của Sony
Nếu bạn muốn mua hoặc cần thông tin của sản phẩm mới nhất, bạn có thể tham khảo các cửa hàng của Sony trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách, bạn có thể tham khảo công cụ tìm cửa hàng bán lẻ của Sony.

Thông tin liên quan