ID bài viết : 00232652 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Vị trí nút nguồn của các mẫu BRAVIA TV từ năm 2018 đến năm 2019

  Tìm Nút nguồn theo mẫu bạn có.

  Để biết vị trí Nút nguồn của các mẫu BRAVIA TV từ năm 2014 đến năm 2017, hãy kiểm tra ở đây.

  Năm sản xuấtMẫu máyVị trí nút nguồnNăm sản xuấtMẫu máyVị trí nút nguồn
  2019KDL- 43W660G
  KDL- 50W660G
  2018KDL-43W660F
  KDL-50W660F
  KD-43X7000G
  KD-49X7000G
  KD-55X7000G
  KDL-43W800F
  KDL-49W800F
  KD-65X7000GKD-43X7000F
  KD-49X7000F
  KD-55X7000F
  KD-65X7000F
  KDL-43W800G
  KDL-49W800G
  KD-43X7500F
  KD-49X7500F
  KD-55X7500F
  KD-65X7500F
  KD-43X8000G
  KD-49X8000G
  KD-55X8000G
  KD-49X8500F
  KD-65X8000G
  KD-75X8000G
  KD-55X8500F
  KD-65X8500F
  KD-75X8500F
  KD-43X8500G
  KD-49X8500G
  KD-55X9000F
  KD-65X9000F
  KD-85X9000F
  KD-55X8500G
  KD-65X8500G
  KD-75X8500G
  KD-55A8F
  KD-65A8F
  KD-55A8G
  KD-65A8G
  KD-55A9F
  KD-65A9F
  KD-55A9G
  KD-65A9G
  KD-77A9G