ID bài viết : 00083179 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Nhiễu hình ảnh không giảm khi chụp bằng tính năng giảm nhiễu Multi-frame.

    Chức năng giảm nhiễu Multi-frame giúp giảm nhiễu hình ảnh bằng cách thực hiện phơi sáng và cho phép lựa chọn chỉ số ISO lớn hơn so với độ nhạy ISO tối đa bình thường. Giảm nhiễu kém hiệu quả hơn nếu High ISO NR được thiết lập là OFF. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị thiết lập High ISO NR là Normal hoặc Low khi chụp với thiết lập high ISO .

    LƯU Ý: Nếu thông tin dòng máy cụ thể là cần thiết để thay đổi thiết lập High ISO NR, vui lòng tham khảo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.