ID bài viết : 00188497 / Sửa lần cuối : 05/01/2018

Đầu ghi và đầu phát DVD của Sony có tương thích với các đĩa có mã vùng khác nhau không?

    Các đầu ghi và đầu phát DVD của Sony được bán tùy thuộc vào việc quốc gia của bạn hỗ trợ phát và ghi NTSC hay PAL / SECAM. Các thiết bị không thể phát hoặc ghi đĩa từ một định dạng video không được hỗ trợ. Chúng cũng không tương thích với bất kỳ mã vùng nào khác ngoài những mã vùng được nêu trong hướng dẫn sử dụng. Không có cách nào để thay thế mã vùng hoặc làm cho đầu phát hỗ trợ một định dạng video khác.

    LƯU Ý:

    • Đầu phát DVD của Sony cũng sẽ phát những đĩa được gắn nhãn Region 0 (Khu vực 0) hoặc All (Tất cả) vì những đĩa này được mã hóa để phát ở tất cả các khu vực. Nhiều đĩa được tạo bằng phần mềm quay video tại nhà được mã hóa là Khu vực 0 và sẽ có thể phát bằng đầu phát DVD của bạn.
    • Tiêu chuẩn định dạng video và mã vùng của đĩa thường được in trên đĩa hoặc trên bao bì đi kèm vỏ.