ID bài viết : 00153771 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Âm thanh không xuất ra khi chuyển đổi ngõ ra âm thanh từ loa sang tai nghe.

    Âm thanh không xuất ra khi chuyển đổi ngõ ra âm thanh từ loa sang tai nghe.


    Khi chuyển đổi ngõ ra âm thanh từ loa sang tai nghe, mất khoảng 5 giây để thiết lập độ ổn định cho tai nghe. Đây là một đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm này.