ID bài viết : 00137838 / Sửa lần cuối : 12/06/2016

Các cạnh của phim bị cắt ra khi phát video từ thiết bị bên ngoài kết nối với TV Android.

  Các cạnh của phim khi phát video từ thiết bị bên ngoài kết nối với TV Android bị cắt ra.

  Điều chỉnh Display area của TV.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Display trong phần TV.
  4. Chọn Screen.
  5. Chọn Auto display area và thiết lập sang Off.
  6. Chọn Display area và thiết lập sang Full pixel hoặc +1.