ID bài viết : 00140119 / Sửa lần cuối : 25/10/2016

Hình ảnh 4K (50p/60p) từ một thiết bị bên ngoài không hiển thị được.

  Hình ảnh 4K (50p/60p) từ một thiết bị bên ngoài không hiển thị được.

  Nếu các hình ảnh sau đây không hiển thị được trên TV từ một thiết bị bên ngoài, hãy sử dụng cáp HDMI tốc độ cao với logo 4K.

  • 4K (24, 25, 30Hz) YCbCr 4:4:4 / 8bit
  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:0 / 8bit

  Nếu bạn muốn xem các hình ảnh sau đây trên TV từ một thiết bị bên ngoài, hãy sử dụng một cáp HDMI tốc độ cao với băng thông 8 Mbps.

  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 8bit
  • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:0 / 10bit
  • 4K(50, 60Hz): YCbCr 4:2:2 / 10bit
  • 4K(50, 60Hz): YCbCr 4:2:2 / 12bit
  • RGB signal
  • Ngoài ra, hãy cập nhật phần mềm của TV lên phiên bản mới nhất, và sau đó thay đổi các thiết lập định dạng tín hiệu HDMI. Thực hiện như sau để thiết lập các định dạng tín hiệu HDMI (HDMI signal format).

  •             
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn External Inputs trong các loại TV.
  4. Chọn định dạng tín hiệu HDMI và thiết lập để định dạng Enhanced.
  • LƯU Ý: Nếu tín hiệu định dạng nâng cao, hình ảnh hoặc âm thanh từ một phần của các thiết bị bên ngoài mà không hỗ trợ 4K có thể không được xuất ra như thông thường. Trong trường hợp như vậy, thay đổi định dạng tín hiệu sang định dạng tiêu chuẩn hoặc chuyển đổi cáp HDMI để một đầu vào tín hiệu ở định dạng tiêu chuẩn

  Để biết thêm chi tiết về những định dạng video được hỗ trợ bởi TV của bạn, hãy tham khảo những câu hỏi thường gặp sau đây.
  Các loại 4K (50p/60p) tín hiệu video được hỗ trợ bởi TV