ID bài viết : 00145980 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Có vẻ như hình ảnh sáng và mờ dần khi phát nội dung HDR.

  Đối với các mẫu có hỗ trợ HDR
  (dòng X93xxC_X94xxC/X90xxC_X91xxC/S85xxC/X85xxC)
  Hiện tượng này sẽ xảy ra khi phát nội dung không có gắn cờ HDR. Để xem chất lượng hình ảnh tối ưu, hãy đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) thành chế độ HDR-video như sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn Picture Adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
  5. Chọn Picture (Hình ảnh).
  6. Chọn Picture mode (Chế độ hình ảnh).
  7. Chọn HDR-Video.

  LƯU Ý: Chức năng HDR sẽ được thêm vào Tivi này bằng cách cập nhật phần mềm. Nếu Picture mode (Chế độ hình ảnh) không có sẵn chế độ HDR-video, hãy cập nhật phần mềm, rồi đặt thành chế độ HDR-video.

  Đối với các mẫu không hỗ trợ HDR
  (khác với dòng X93xxC_X94xxC/X90xxC_X91xxC/S85xxC/X85xxC)
  Khi Tivi không hỗ trợ phát nội dung HDR, hiện tượng này sẽ xảy ra. Vui lòng phát nội dung bình thường.