ID bài viết : 00139384 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Máy in dừng lại trong quá trình in ấn và thông báo "Làm mát máy" hiển thị.

    Máy in dừng lại trong quá trình in ấn và thông báo  "Làm mát máy" hiển thị.

    Các máy in có thể hoạt động và việc in trung bình dưới nhiệt độ bình thường từ 5 đến 35 độ C. Trong suốt quá trình in liên tục và tùy vào nhiệt độ xung quanh, nhiệt độ bên trong máy in có thể tăng lên và trở nên quá nóng. Khi điều này xảy ra, các máy in có thể hiển thị thông báo, "làm mát máy" sẽ tạm thời ngưng quá trình in ấn.

    Chờ cho đến khi nhiệt độ bên trong máy mát hơn máy in sẽ tiếp tục in.