ID bài viết : 00143683 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Dây cáp có thể được kết nối với các thiết bị đầu cuối sau khi TV được gắn trên tường bằng khung treo tường đi kèm được không?

Dây cáp có thể được kết nối với các thiết bị đầu cuối sau khi TV được gắn trên tường bằng khung treo tường đi kèm được không?

  Khi Giá treo tường Wall-Mount Bracket (SU-WL450) được gắn vào TV mà không có cần Wall-Mount Attachment, một số thiết bị đầu cuối ở mặt sau của TV có thể không có sẵn. Tham khảo hướng dẫn của TV về những thiết bị đầu cuối không có sẵn.

  Đối với sê-ri X90xxC_X91xxC sê-ri W95xC_FA9xC, khi TV được gắn lên tường bằng cách sử dụng Giá treo tường, không gian giữa TV các bức tường [A] rất nhỏ. Do đó, các loại cáp không thể kết nối với cổng Terminal phía sau [C] của TV
  Để kết nối TV với Internet, hãy sử dụng kết nối không dây thay vì mạng LAN có dây.
  Sơ đồ Side-view của TV đã gắn trên tường

  Image
  [A] Khoảng cách giữa tường và TV
  [B] Tường

  Sơ đồ phía sau TV

  Sê-ri X90xxC_X91xxC

  Image

  Sê-ri W95xC_FA9xC

  Image
  [C] Đầu vào phía sau.