ID bài viết : 00148361 / Sửa lần cuối : 22/10/2020

Có thể lắp Android TV vào một thiết bị treo tường hiện có (chẳng hạn như một giao diện treo tường VESA chuẩn) được không?

    Nếu phụ kiện treo tường mà bạn đang sử dụng là sản phẩm của Sony, bạn có thể lắp Tivi.
    Hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm với Tivi của bạn để xem phụ kiện gắn lắp có phải là phụ kiện tương thích được bán riêng hay không.

    Bởi vì cần phải lắp các bộ phận phụ vào mặt sau của một số mẫu Tivi trước khi lắp, hãy đảm bảo bạn kiểm tra các hướng dẫn sử dụng đi kèm với Tivi.