ID bài viết : 00146011 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Cách thêm chữ tượng hình (hình mặt cười) trên tên thiết bị của Android TV™.

  Để có thể thêm chữ tượng hình (hình mặt cười) trên Device name (Tên thiết bị) của Android TV, hãy sử dụng Điều khiển từ xa của Android TV hoặc ứng dụng di động khác để nhập một chữ tượng hình (hình mặt cười) vào cài đặt của Tivi.

  Hãy làm theo các bước sau để thêm chữ tượng hình (hình mặt cười) cho Device name (Tên thiết bị) của Tivi:

  LƯU Ý:

  • Bạn không thể nhập chữ tượng hình (hình mặt cười) trên bàn phím phần mềm của Tivi.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng chữ tượng hình (hình mặt cười) mà hệ điều hành Android™ hỗ trợ.
  1. Hãy khởi chạy ứng dụng điều khiển từ xa ảo.
  2. Nhấn nút HOME.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn About (Thông tin) trong danh mục Tivi.
  5. Chọn Device name (Tên thiết bị).
  6. Chọn CHANGE (THAY ĐỔI).
  7. Chọn +Enter Customised Name (+Nhập tên tùy chỉnh) hoặc Enter Customised Name (Nhập tên tùy chỉnh)
  8. Phím trong tên thiết bị có biểu tượng cảm xúc hoặc hình mặt cười bạn muốn sử dụng.