ID bài viết : 00131929 / Sửa lần cuối : 12/10/2015

Hướng dẫn thiết lập các nút bấm trên điều khiển từ xa để thao tác với thiết bị kết nối qua BRAVIA Sync.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sự khác nhau giữa Tuning Keys, Menu Keys, vv... trên điều khiển từ xa thiết lập cho chế độ BRAVIA Sync là gì?

Bạn có thể thiết lập các nút bấm trên điều khiển từ xa để thao tác thiết bị kết nối từ Device Control Keys trong chế độ cài đặt BRAVIA Sync.

Quá trình thiết lập như sau.

 1. Nhấn nút HOME.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn System Settings.
 4. Chọn Set-up.
 5. Chọn BRAVIA Sync Settings.
 6. Chọn Device Control Keys.

  Các mục thiết lập cá nhân và nội dung được miêu tả như sau.
 • Tắt
  Tắt chức năng kiểm soát bằng điều khiển từ xa của Tivi.
 • Thông dụng
  Đối với các thao tác cơ bản, chẳng hạn như các nút di chuyển (lên, xuống, trái hoặc phải, vv...).
 • Nút điều chỉnh
  Đối với các thao tác cơ bản và thao tác của các nút bấm liên quan đến kênh, chẳng hạn như PROG +/– hoặc (0-9), vv.... Hữu dụng khi bạn điều khiển một tuner hoặc set-top box, vv...; với điều khiển từ xa.
 • Nút Menu
  Đối với các thao tác cơ bản và thao tác của các nút bấm liên quan đến HOME/OPTIONS. Hữu dụng khi bạn chọn menu của đầu đĩa BD, vv...; với điều khiển từ xa.
 • Nút điều chỉnh và Menu
  Đối với các thao tác cơ bản và thao tác của các nút bấm liên quan đến kênh và nút HOME/OPTIONS.


LƯU Ý: Một số thiết bị với BRAVIA Sync Control không hỗ trợ tính năng Device Control Keys.