ID bài viết : 00132708 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Hương dẫn thiết lập các nút bấm trên điều khiển từ xa để thao tác kết nối thiết bị thông qua BRAVIA Sync.

  Sự khác nhau giữa nút Tuning, nút Menu, vv... trong các thiết lập của điều khiển từ xa dành cho tính năng BRAVIA Sync?

  Bạn có thể thiết lập các nút bấm trên điều khiển từ xa để thao tác kết nối thiết bị từ Nút Device Control trong Thiết lập BRAVIA Sync.

  Quá trình thiết lập như sau.

  1. Nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn System Settings.
  4. Chọn Set-up.
  5. Chọn Thiết lập BRAVIA Sync.
  6. Chọn Nút Device Control.

   Các mục thiết lập cá nhân và nội dung của chúng được mô tả như sau đây.
  • None
   Tắt chức năng kiểm soát bằng điều khiển từ xa của TV.
  • Normal
   Dành cho các thao tác cơ bản, chẳng hạn như các nút di chuyển (lên, xuống, trái và phải, vv...).
  • Nút điều chỉnh
   Dành cho các thao tác cơ bản và thao tác liên quan đến các nút bấm kênh, ví dụ như PROG +/– hoặc (0-9), vv.... Hữu ích khi bạn điều khiển một tuner hoặc hộp set-top box, vv...; thông qua điều khiển từ xa.
  • Nút Menu
   Dành cho các thao tác cơ bản và thao tác của HOME/OPTIONS.
   Hữu ích khi bạn chọn menu của đầu đĩa BD, vv...; thông qua điều khiển từ xa.
  • Nút Tuning và Menu
   Dành cho các thao tác cơ bản và thao tác liên quan đến các nút bấm kênh và nút HOME/OPTIONS.


  LƯU Ý: Một vài thiết bị với BRAVIA Sync Control không hỗ trợ tính năng Device Control Keys.