ID bài viết : 00226609 / Sửa lần cuối : 23/04/2019

Hướng dẫn tương tác dành cho Sony Smart TV 2019

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Biểu ngữ tương tác

Tận dụng Tivi tối đa thông qua Hướng dẫn tương tác dành cho Tivi của Sony

Tìm hiểu cách thiết lập kênh kỹ thuật số, lập cấu hình Wi-Fi, sử dụng tính năng Chia sẻ màn hình và nhiều hơn nữa.

Hãy nhấp vào Hướng dẫn Tivi tương tác để khám phá các chức năng mới mà bạn chưa biết đến trên Tivi Sony!

 

Các bước thực hiện

Hướng dẫn sử dụng

Quy trình này bao gồm 2 bước rất dễ thực hiện.

1) Chọn chủ đề của bạn
2) Xem qua hoặc in ra các bước trong hướng dẫn

Hãy bắt đầu dùng ngay!

 

Các chức năng Tivi

Các chức năng Tivi

Hãy xem qua các chủ đề dành cho Tivi của bạn để giúp bạn bắt đầu:

[ - ] Top 10

[ - ] Bắt đầu/Cài đặt kênh

[ - ] Ứng dụng / Chia sẻ màn hình

[ - ] Cài đặt hình ảnh

[ - ] Cài đặt âm thanh

[ - ] Cài đặt mạng

[ - ] USB

[ - ] Hệ thống

[ - ] Hỗ trợ

 

Dòng sản phẩm áp dụng:

X7000G
X7002G
X7007G
X660G
X667G
W672G
W660G
W617G
W610G