ID bài viết : 00135046 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn thêm vào/gỡ bỏ các nội dung yêu thích của SEN (Sony Entertainment Network).

  Thêm vào/gỡ bỏ các nội dung yêu thích của SEN (Sony Entertainment Network).
  Để thêm vào các ứng dụng:
   
  1. Khởi chạy SEN bằng cách nhấn nút SEN trên điều khiển.
  2. Di chuyển tới mục chọn danh sách các ứng dụng bằng Favorites trên SEN.
  3. Tập trung vào biểu tượng dịch vụ theo sở thích của bạn, và nhấn nút ENTER trên điều khiển.
  4. Sau đó thông báo added to favorites sẽ xuất hiện.
  5. Cùng lúc đó, biểu tượng hình trái tim sẽ được thêm vào bên trên biểu tượng dịch vụ khi đăng ký cho mục favorites.


  Gỡ bỏ các ứng dụng:
   
  1. Khởi chạy SEN bằng cách nhấn nút SEN trên điều khiển.
  2. Di chuyển tới mục chọn danh sách các ứng dụng bằng Favorites trên SEN.
  3. Tập trung vào biểu tượng dịch vụ theo sở thích của bạn, và nhấn nút ENTER trên điều khiển.
  4. Thông báo Removed from favorites sẽ được hiển thị, và biểu tượng hình trái tim sẽ bị xóa khỏi biểu tượng dịch vụ nếu chúng bị xóa khỏi mục favorites