ID bài viết : 00135055 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Tính năng Clear Image Zoom là gì?

Tính năng Clear Image Zoom.

  Clear Image Zoom là một tính năng cho phép bạn phóng lớn hình ảnh tĩnh với chất lượng gần với hình ảnh gốc. Đầu tiên máy ảnh sẽ phóng đại quang học với độ phóng đại tối đa, sau đó sử dụng công nghệ Clear Image Zoom để phóng hình ảnh to hơn 2 lần nữa (2x), cung cấp hình ảnh sắc nét, rõ ràng mặc dù tỷ lên phóng đại tăng.

  Tương tự, Clear Image Zoom hoạt động kết hợp với Smart zoom. Do đó, kích thước hình ảnh và thang phóng đại là khác nhau.

  Khi Clear Image Zoom được sử dụng, biểu tượng Clear Image Zoom hiển thị trên màn hình LCD.

  Nếu bạn sử dụng một ống kính phóng đại, chúng tôi khuyên bạn hãy phóng to hoàn toàn một hình ảnh bằng vòng phóng đại trước, và sau đó sử dụng tính năng Zoom của máy ảnh nếu bạn cần phóng đại xa hơn.

  Lưu ý: Tính năng Face Detection không hoạt động được trong phạm vi Clear Image Zoom.

  Tính năng Clear Image Zoom không hoạt động được trong các tình huống sau đây:
  • Trong chế độ quay phim
  • Trong chế độ Sweep Panorama
  • Khi tính năng Smile Shutter function được kích hoạt.
  • Khi Drive Mode được thiết lập sang Cont. Shooting, Spd Priority Cont. hoặc Bracket: Cont..
  • Khi Chất lượng hình ảnh được thiết lập sang RAW hoặc RAW & JPEG.