ID bài viết : 00068731 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Ống kính rung khi chức năng zoom được sử dụng.

Ống kính rung khi chức năng zoom được sử dụng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điều đó là bình thường khi bạn cảm thấy một sự rung trên các ống kính khi zoom được vận hành. Đây không phải là một sự cố.