ID bài viết : 00136509 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Tính năng Direct Manual Focus (DMF) là gì?

Về tính năng Direct Manual Focus (DMF).

    Với tính năng Direct Manual Focus (DMF) được chọn, tiêu cự có thể được thay đổi thủ công sau khi xác nhận bằng hệ thống AF của máy ảnh. Nó hữu dụng đổi với việc chụp cận cảnh (Macro) và chân dung (Portrait).