ID bài viết : 00063509 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Một số trình điều khiển của hệ điều hành Windows 8 không có sẵn sau khi nâng cấp từ hệ điều hành Windows 7.

  Lý do trình điều khiển của Windows 8 không có sẵn sẽ khác nhau dựa trên các phương pháp được sử dụng để nâng cấp lên hệ điều hành Windows 8:

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả các máy tính Sony đều được hỗ trợ cho việc nâng cấp hệ điều hành Windows 8.

  • Khi nâng cấp từ Windows 7 lên Windows 8 chúng tôi khuyến nghị bạn chọn quá trình Upgrade. Nếu bạn đã thực hiện quá trình Upgrade và trình điều khiển Windows 8 không có sẵn, và cũng không yêu cầu, vì trình điều khiển gốc của Windows 7 đã được tự động nhập và sẽ làm việc chính xác .
  • Nếu bạn đã thực hiện một Clean Install khi nâng cấp từ Windows 7 lên Windows 8, bạn sẽ cần phải sử dụng các trình điều khiển cung cấp bởi Microsoft cho hệ điều hành Windows 8.

  LƯU Ý: Trong trường hợp cài đặt một trình điều khiển được Microsoft cung cấp bị thất bại, sau đó, được khuyến nghị để cài đặt các trình điều khiển hiện tại và tương thích của Windows 7 từ một dòng máy cụ thể trên trang web hỗ trợ, có sẵn thông qua liên kết Drivers & Software trên trang này.
  Trong bất kì trường hợp nào, trình điều khiển cụ thể của Windows 8 có thể không được cung cấp. Đây là lý do phổ biến nhất khi trình điều khiển của hệ điều hành Windows 8 không có sẵn.