ID bài viết : 00059607 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để truy cập và chế độ safe mode khi bạn không thể truy cập vào hệ điều hành.

  Hệ điều hành Windows 8 được thiết kế để truy cập Safe Mode chủ yếu từ trong hệ điều hành. Nếu hệ điều hành sẽ không khởi động và bạn muốn truy cập vào Safe Mode để giúp xác định lý do tại sao và/hoặc thực hiện xử lý sự cố, vui lòng theo các bước sau:

  1. Nhấn nút Power cho tới khi máy tính được tắt hoàn toàn.
  2. Khi máy tính được tắt hoàn toàn, nhấn và giữ nút Assist cho tới khi màn hình VAIO màu đen xuất hiện.

   LƯU Ý: Vị trí của nút Assist sẽ khác nhau tùy thuộc vào model máy tính. Tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo máy tính để biết chính xác vị trí của nút Assist trên model của bạn.

  3. Tại màn hình VAIOCare | Rescue Mode, với thiết lập Recover or maintain your system [F10] được nổi bật, nhấn phím Enter.
   Image
  4. Tại màn hình Choose your keyboard layout, nhấp để chọn cách bố trí bàn phím thích hợp.
   Image
  5. Tại màn hình Choose an option, nhấp vào thiết lập Troubleshoot.
   Image
  6. Tại màn hình Troubleshoot, nhấp Advanced options.
   Image
  7. Tại màn hình Advanced options, nhấp Command Prompt.
   Image
  8. Trong cửa sổ Command Prompt, gõ "bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy" và sau đó nhấn phím Enter.
  9. Nhấp vào X trên góc phải trên để đóng màn hình cửa sổ Command Prompt.
  10. Tại màn hình Choose an option, nhấp vào thiết lập Turn off your PC.
   Image
  11. Nhấn nút F8 liên tục trong khi nhấn nút Power để bật máy tính lên.
  12. Trên Windows Start Menu, chọn Safe Mode.