ID bài viết : 00154605 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Câu hỏi thường gặp về tính năng phát theo nhóm của SongPal Link

  Tham khảo phần hỏi và đáp sau:

  H: Không thể tạo nhóm.
  Đ:

  1. Kiểm tra xem thiết bị có tương thích với Music Center(SongPal) không.
   Danh sách thiết bị có thể tương thích được hiển thị trên trang bên dưới:
   Loa và các thiết bị âm thanh nào khác tương thích với Music Center (SongPal)? 
  2. Bạn không thể tạo nhóm nếu kết nối thiết bị qua Bluetooth.
   Hãy thiết lập kết nối mạng rồi tạo nhóm.

   

  H: Nhóm được tạo gần đây nhất đã bị xóa.
  Đ:  Thiết lập kết nối mạng rồi cố gắng tạo nhóm. Nhóm đã tạo sẽ bị xóa sau khi phát lại theo nhóm.
     Tạo nhóm với Music Center(SongPal) mỗi lần phát.
  Cách tạo nhóm Đa không gian gồm các thiết bị âm thanh bằng Music Center (SongPal)?

   

  H: Tên nhóm được chỉnh sửa với Music Center(SongPal) không được hiển thị trong Windows Media Player.
  Đ: Ứng dụng DLNA không tương thích với tính năng phát theo nhóm đa không gian không hiển thị bất kỳ tên nhóm nào và không phát theo bất kỳ nhóm nào. Để thực hiện phát theo nhóm trên máy tính, hãy sử dụng phiên bản Media Go mới nhất.  H: Sau khi tạo nhóm với Music Center(SongPal), khi thực hiện Cast (Phát), các thiết bị được hiển thị riêng trên ứng dụng Cast một lúc.
  Đ: Nguyên nhân là do bộ nhớ đệm của Music Center(SongPal). Xóa bộ nhớ đệm của Music Center(SongPal) trước khi tạo nhóm với Music Center.
  LƯU Ý: Quy trình xóa bộ nhớ đệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị di động của bạn.  H: Khi phát trên Media Go, sẽ không hiển thị gì ngoài nhóm.
  Đ: Để phát riêng lẻ với Media Go, hãy hủy bỏ nhóm bằng cách sử dụng Music Center(SongPal).
  LƯU Ý: Để hủy bỏ nhóm bằng cách sử dụng Music Center(SongPal), hãy nhấn và giữ biểu tượng để di chuyển ra bên ngoài.