ID bài viết : 00125628 / Sửa lần cuối : 28/07/2015

Tự động thực hiện cập nhật ngay cả khi bộ thu AV đang trong chế độ chờ (standby mode).

Tự động thực hiện cập nhật ngay cả khi bộ thu AV đang trong chế độ chờ (standby mode).

    Sản phẩm này có chức năng "tự động cập nhật" để cập nhật firmware trong khi thiết bị đang ở chế độ chờ. Khi quá trình cập nhật firmware đang tiến hành, hình ảnh và video HDMI có thể bị ảnh hưởng. Để tránh điều này, xin vui lòng chuyển thiết lập Tự Động Cập Nhật (Auto Update) sang chế độ TẮT (OFF).

    LƯU Ý: Nếu bạn kích hoạt Google Cast, thiết lập Tự Động Cập Nhật (Auto Update) sẽ tự động chuyển sang BẬT (ON). Tự động cập nhật sẽ hoạt động vào giữa 2:00 AM và 5:00 AM khi ở chế độ chờ hoặc sẽ hoạt động ngay lập tức sau khi thiết bị được tắt nguồn.