ID bài viết : 00147619 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Có thể xoay các ảnh lưu trên máy chủ mạng tại nhà bằng ứng dụng Album không?

  Không, bạn không thể xoay các ảnh trên máy chủ mạng tại nhà bằng ứng dụng Album.

  LƯU Ý: Bạn có thể xoay các ảnh từ thiết bị được kết nối với Tivi qua cổng USB.
  Kết nối thiết bị lưu ảnh với Tivi qua cổng USB và xoay ảnh theo các bước sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chỉ đối với mẫu Android™ 8.0 (Oreo)™:
   Chọn Apps (Ứng dụng).
  3. Chọn Album trong danh mục Apps (Ứng dụng).
  4. Chọn Folders (Thư mục) hoặc USB device name (Tên thiết bị USB).
  5. Chọn danh sách ảnh.
  6. Chọn ảnh.
  7. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC).
  8. Chọn Rotate (Xoay) trong danh mục Album.
    

  *Android là nhãn hiệu của Google LLC.