ID bài viết : 00148857 / Sửa lần cuối : 09/06/2020

Những thiết bị Xperia nào được xác nhận có thể kết nối Chia sẻ màn hình?

  Các thiết bị Xperia sau đã xác nhận kết nối được.

  Đối với các mẫu máy năm 2017 (Kể từ tháng 7 năm 2017):

  • Xperia X Performance
  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3/ Z5
  • Máy tính bảng Xperia Z3
  • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C (C2305/ S39h)
  • Xperia AX/ V

   

  Đối với các mẫu máy năm 2016 (Kể từ tháng 7 năm 2016):

   

  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3 /Z4/Z5
  • Máy tính bảng Xperia Z3
  • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C (C2305/ S39h)
  • Xperia AX/ V

   

  Đối với các mẫu máy năm 2015 (Kể từ tháng 3 năm 2015):

   

  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3 
  • Xperia SP (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C (C2305/ S39h)
  • Xperia M2
  • Xperia T3
  • Xperia AX/ V
  • Xperia GX/ TX

   

  LƯU Ý: Tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng, video hoặc âm thanh có thể bị gián đoạn hoặc dừng cùng lúc.